Majakliniken logo

_

Allt du vill veta

 

En informationsskrift sammanställd på Majakliniken, ögonplastikkirurgist center

Ansvarig läkare: Dr Olle Liss, Överläkare, ögonplastikkirurg, Majakliniken

Senast reviderad: 2013-08-28

Bäste läsare!

På Majakliniken vill vi att du som kund ska vara välinformerad. En god kännedom om ett kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling innebär en stor trygghet: allt från det inledande konsultbesöket till lämpliga förberedelser inför operationen, vad som händer på operationsdagen, kirurgins olika moment, realistiska förväntningar på behandlingen, efterbehandlingen, potentiella komplikationer och dess åtgärder etc. Kunskap om detta kommer att göra att du har en helt annan möjlighet att fatta välbaserade beslut om behandlingar som passar just dig.

 

Meny:

Introduktion

Första mötet: konsultbesöket

Operation av övre ögonlock

Operation av ptos

Operation av undre ögonlock

Injektioner av Botox

Injektioner av Fillers

 

 flowerfield

 

 

Introduktion

Det brukar sägas att verklig skönhet kommer inifrån. Det är förvisso en sanning som äger en viss riktighet. Men personligheten utvecklas ändå ur kombinationen av yttre drag och inre egenskaper. Även om några säger att utseendet saknar betydelse, finns det otaliga vetenskapliga studier som bevisar motsatsen. Det hävdas ibland också att intresset för utseendet är nytillkommet i det gångna halvseklets högljudda mediabrus, vilket dock är helt fel: människan har i alla tider varit intresserad av skönhet, såväl den egna kroppsliga som den kringliggande omgivningens. Så långt tillbaka i tiden som man har kunnat göra observationer (bortemot 5000 år) har man i de flesta kulturer använt sig av olika förskönande medel. Redan 2000 år f.kr var användandet av kosmetika utbrett hos de gamla egyptierna: ögonlocken tatuerades, håret blonderades, huden blektes med blyföreningar, naglar målades etc. Förvisso kan idealen variera rätt ordentligt från kultur till kultur och under århundraderna: fetma har i vissa tider varit ett skönhetsideal som signalerade välstånd och förmåga att försörja sig, en platt byst var idealet på på 1920-talets charleston-era etc.

Påverkas vårt sätt att bemötas av omgivningen av vårt utseende? Här skulle man kanske önska att svaret var nej, men realiteten är att svaret är ett definitivt och odiskutabelt ja: vetenskapliga studier visar att vårt utseende och dess inverkan påverkar oss redan från den dagen vi föds: “vackra” spädbarn får bättre omvårdnad och uppmärksamhet, förskolebarn påverkas av kamraternas utseende, vid dejtande visar sig skönhet vara viktigare än akademisk utbildning, IQ och personliga egenskaper! I yrkeslivet påverkar utseendet utgången i arbetsintervjuer och väl i arbete får den som har bättre utseende högre uppskattning för sin arbetsinsats. Detta är ju sammantaget verkligen upprörande, men det är tyvärr verkligheten och en del av den mänskliga naturen.

Trots den mänskliga naturens ständiga sökande efter skönhet sedan årtusenden tillbaka, går det inte att komma ifrån att vi aldrig har haft skönhet så nära inpå oss som idag: det går knappt att räkna antalet skönhetsmagasin ute i handeln, antalet TV-program och websidor på nätet som tar upp ämnet. Man kan naturligtvis ha många kritiska synpunkter på dessa moderna företeelser, och med fog tycka att människan istället skulle ägna sig mer åt inre värden. Men man måste nog inse att detta är resultatet av mångtusenåriga, nedärvda mänskliga behov av att bry sig om form och utseende. Även om vår moderna kultur ibland kan tyckas överdriva dessa behov så måste vi acceptera att delar av dessa ligger i vår mänskliga natur. En lycklig och önskvärd utveckling, som förhoppningsvis kommer att styra människans levnadssätt, vore att varje människa finner den balans mellan yttre och inre värden som hon finner mest tilltalande och mår bäst av. Och att denna balans bygger på individens egen vilja och behov och att denna egna vilja i mindre grad blir formad av omgivningens krav och yttre påverkan än vad som hittils varit fallet.

Vilka är våra kunder på Majakliniken? Man skulle kunna tror att en majoritet av de som söker en kosmetisk åtgärd gör det för att kort och gott bli vackrare. Mer attraktiva. Det är i så fall korrekt, till en viss del. Utseendeberoende yrkeskarriärer, där kosmetiska justeringar är förutsättningen för fortsatt arbete? Ett fåtal. En majoritet söker istället behandlingar av helt andra och varierande orsaker: en ständig tyngdkänsla i de övre ögonlocken, en varierande svullnadstendens i övre och nedre ögonlocken, upplevelsen att aldrig se pigg och vaken ut trots att man är helt utvilad. Små medfödda kosmetiska företeelser som ständigt i ord eller blickar uppmärksammas av omgivningen, rynkor och fåror som utan orsak signalerar oro och bekymmer. En tendens till att makeup vill kladda eller en direkt oförmåga att kunna applicera makeup överhuvudtaget p.g.a hängande hudöverskott. Återkommande obefogade gliringar om ständigt festande p.g.a påsighet i undre ögonlocken, oönskade sidoeffekter av framgångsrik bantningsinsats i form av påsig, hängande hud etc. etc. Det finns m.a.o ett mycket stort antal orsaker som motiverar våra kunder att söka kosmetiska kirurgiska och medicinska behandlingar, där skönhet är ett motiv och en önskan om att förmedla känslan av att vara pigg och vaken, obekymrad, fräsch och aktiv är andra. Eller rätt och slätt viljan att hålla åren en bit på avstånd.

 

Det kan vara intressant att ta del av lite statistik på plastkkirurgiska ingrepp från USA från 2008:

* Över 195.000 personer opererade ögonlocken 2008.
* 86 % av dessa var kvinnor, 14 % var män

 

 

kompendium_faceFör åldersgruppen över 35 år var ögonplastikkirurgi den överlägset vanligaste operativa åtgärden i jämförelse med fettsugning, bröstplastik, näsplastik och ansiktslyft. I gruppen 35-50 år var ögonplastikkirurgi dubbelt så vanligt som ansiktslyft. Åldersfördelningen för de som genomgick kosmetisk ögonplastikkirurgi var enligt följande:

* 19-34 år: 4 %
* 35-50 år: 40 %
* 51-64 år: 42 %
* Över 65 år: 14 %

Allt utvecklas. Vi kan idag erbjuda kirurgiska behandlingar med välbeprövade metoder som ger mycket goda resultat, med hjälp av tekniska landvinningar som inte fanns för 20 år sedan. Då existerade inte heller möjligheten att ge medicinska kosmetiska behandlingar med omgående, långvarig och säker effekt, behandlingar med substanser som idag tillhör några av de mest vetenskapligt studerade och dokumenterade inom det medicinska området. På Majakliniken vill vi se oss som Konservativa Framåtsträvare; på vårt ögonplastkkirurgiska center vill vi erbjuda den fulla bredden av klassiska och moderna säkra behandlingar baserade på vetenskapligt bevisad effekt med omfattande dokumentation och erfarenhet.

 

 

 

kompendium1

Första mötet: konsultbesöket

För de flesta börjar kontakten med Majakliniken på vår hemsida: där finner du svaret på ett mycket stort antal frågor om behandlingar, personal, priser, referensfotografier m.m. När du känner att vi har något att erbjuda dig, bokar du lämpligen ett konsultbesök. Du får då en möjlighet att visa upp och diskutera dina besvär vid ett helt kostnadsfritt besök, utan någon form av skyldigheter eller förpliktelser att sedan gå vidare med en behandling.

Vid besöket fyller du i en konfidentiell hälsodeklaration (klicka HÄR för hälsoschemat) där all relevant medicinsk information om dig själv sammanfattas och ögonregionen fotograferas i olika bildvinklar (se nedan). Har du frågor och funderingar går vi igenom dessa. Om en behandling kan bli aktuell, får du en exakt prisuppgift på denna. Om du sedan vill boka en behandling vid konsultbesöket eller fundera på saken i lugn och ro är det helt upp till dig: ett genomtänkt beslut är alltid bättre än det förhastade.

 

kompendium12

 

 

Operation av övre ögonlock

Olika namn – samma operation:kompendium10

Övre ögonlocksplastk, blefaroplastik, blefarochalasisoperation, kosmetisk ögonlocksplastik

Mål:

Att avlägsna hudöverskott från övre ögonlocken, ibland i kombination med partiellt avlägsnande av av ögonmuskeln och överskottsfett. Vid uppenbar atrofi (förtvining) av fett, kan detta transplanteras på plats.

Möjliga delmål:

Om det även föreligger ett inslag av ptos (hängande ögonlock, se nedan), kan man kombinera operationen med att lyfta upp locken till önskvärd nivå då man ibland kan nyttja samma snitt.

Anestesi (bedövning):

Operationen går i allmänhet utmärkt att genomföra i lokalbedövning. Kan kombineras med ytlig sedering (lugnande medicinering)om man så önskar. En lämplig kombinerad medicinering 60-90 minuter före operationen är en värktablett (paracetamol) och en lugnande tablett (ex. Stesolid).

Inför operationen:

Det finns ett antal olika läkemedel, örter, drycker m.m som påverkar blodets levringsförmåga och därmed tendensen till blödning och blåmärken i samband med operationen. I samband med konsultationsbesöket kommer du att få fylla i ett hälsoschema, där det framgår vilka mediciner och naturläkemedel du tar. Man går då som del av bedömningen igenom din nuvarande medicinska hälsa, men som en tumregel gäller följande: Alla mediciner, hälsokostpreparat och drycker som kan påverka blödningstendensen ska avslutas 10 dagar före operationen:

Trombyl och Waran är blodförtunning.

Ipren, Voltaren, Brufen etc. är smärtstillande preparat i den s.k NSAID-gruppen som ej får tas. Alvedon (paracetamol) går bra.

INGA hälsokostpeparat får tas: Omega-3, ginseng, vitlökspreparat, fiskleverolja etc. etc.

Inga vitaminer

Inget grönt te eller alkohol 3 dagar före operationen.

Du ska givetvis vara helt frisk och välmående då du kommer på operationsdagen: inga former av sjukdomar eller för dig onormala och oväntande psykiskt belastande situationer eller stress bör förekomma i anslutning till operationen. Bättre då att skjuta upp operationen till ett lämpligare tillfälle!

Operativ teknik:

opOperationen inleds med att kirurgen ritar upp det hudöverskott som ska avlägsnas med en märkpenna. Därefter läggs lokalbedövning, vilket svider under några sekunder (Detta brukar vara ett moment som oroar de flesta, men när det är gjort frågar majoriteten “var det allt?”. Lärdom: oroa dig inte!) Operationen är därefter helt smärtfri. Med kniv görs ett snitt längs den markerade linjen, och hudöverskottet avlägsnas. Om det finns ett uppenbart överskott av underliggande muskulatur, kan en strimma av denna nu avlägsnas. Finns det därtill ett buktande fettöverskott, kan även detta avlägsnas. Om det föreligger en ptos kombinerat med hudöverskottet, letar sig kirurgen något djupare ned i ögonlocket och kan då identifiera den sena som kommer från den s.k levatormuskeln; den muskel som lyfter upp ögonlocket. Senan kan med åren tänjas ut eller helt släppa i sin infästning ned mot ögonlocket, vilket nu kan åtgärdas med några väl placerade stygn. Snittet slutes därpå med enstaka hudsuturer, som måste avlägsnas efter en vecka. Därefter utförs exakt samma åtgärd på andra ögat: operationen utförs således alltid på båda ögonlocken i en och samma seans.
Varianter:
Hos vissa individer ses en betydande åldersrelaterad tillbakabildning av fett i ögonhålan. Detta ger ett något “urgröpt” och insjunket intryck, långt från den typ av fyllighet vi förknippar med den yngre människan. En möjlighet finns att transplantera in fett i samband med ögonlocksoperationen.

Efter operationen:

För att påskynda läkningen, reducera tendensen till svullnad i operationsområdet och minimera risker finns några förhållningsrekommendationer efter operationen:

Träning: Under första 2 dygnen: ingen aktivitet alls, därefter långsamma promenader och allmänt stillsamt leverne till dag 7. Dag 8-14: vardagsaktiviteter, ej pulshöjande/svettig. Från dag 15: full aktivitet.

Blodförtunning: vänta en vecka innan du påbörjar behandling med blodförtunnande mediciner, se “Inför operationen” här ovan.

Kylande behandling: Under de första 48 timmarna efter operationen kan man effektivt reducera tendensen till svullnad/missfärgning genom att applicera en kylmask så kontinuerligt som det är möjligt: åtminstone 30-minuterspass för att få en god effekt. Högläge med en extra kudde på nätterna.

Övrigt: De flesta är tämligen representabla 10-14 dagar efter operationen, ibland med lite täckande make-up. Vissa upplever att det under 1-2 veckor efter operationen känns skönt att droppa receptfria, smörjande ögondroppar i ögonen vid behov. Under 3 månader efter operationen bör man inte utsätta ärren för kraftig solexponering, då de därigenom kan bli mer framträdande : tänk på att applicera solskyddsfaktor/bära solhatt!

Potentiella komplikationer:

Oavsett om man gör en liten eller stor operation existerar möjligheten att man inte når det förväntade slutresultatet, eller att man drabbas av en komplikation.
Vid operation av de övre locken finns det en möjlighet att det p.g.a av exempelvis lite mer läkningsinflammation i ena ögonlocket uppstår en noterbar sidoskillnad mellan locken. Är denna obetydlig behöver inget göras, men är den iögonfallande kan en liten reviderande operation behöva göras. Avsikten med en sådan s.k ”touch-up”-operation är givetvis att det i slutänden ska se liksidigt och fint ut på båda ögonlocken.
Vidare kan man under några veckor efter operationen uppleva en accentuerad torrhet och ”grusighet” i ögonen, allra helst om man redan före operationen har en sådan tendens. Detta kommer sig av en övergående stramhet och lite störd blinkningsförmåga, som successivt kommer att normaliseras. Upplever man detta, känns det bra att under några veckor droppa smörjande, receptfria ögondroppar några gånger om dagen. 1-2 % av de som opererar ögonlocken, främst då de undre, kan erfara en övergående vätskeansamling och svullnad av bindehinnan, som är den genomskinliga hinna som täcker ögonvitan. Detta kan sitta i några veckor och behandlas då med en kombination av smörjande droppar och kortisonögondroppar.
När det kommer till regelrätta komplikationer efter operationen, handlar det i princip om två olika: infektioner och blödningar.

Infektioner:
Det är mycket ovanligt med infektioner i ögonlocken p.g.a en mycket god blodcirkulation i området. Skulle exempelvis en suturtråd uppvisa tecken till infektion, kan denna enkelt avlägsnas och därmed klingar i allmänhet besvären av okomplicerat. Finns tecken till lite mer utbredd infektion i huden kan antibiotika (penicillin) komma ifråga, endera lokalt eller såsom tabletter. Vid en djupare infektion kan intravenös antibiotika ges, vilket är ett fall för sjukhusvård. Detta är en ytterligt sällsynt komplikation, sannolikt långt ovanligare än ett fall på tusen operationer.

Blödningar:
Alla som opererar ögonlocken kommer att vara mer eller mindre ”gula och blå” under 7-10 dagar efter operationen. För att minimera blödningstendensen är det viktigt att du följer de förmaningar som finns under avsnittet ”förberedelse inför operationen” här ovan. Blodförtunnande mediciner ska således alltid vara utsatta i god tid inför operationen, råkar man glömma detta ska man inte tumma på säkerheten genom att ändå genomföra operationen, utan skjuta på operationen till ett annat tillfälle!
Timmarna efter operationen ska man räkna med att det kommer lite blod i snittet; det är helt naturligt och upphör rätt omgående. Man kan med en ren kompress, som vi skickar med dig, sitta och trycka en liten stund för att få blödningen att upphöra. En djupare blödning efter operationen är mycket sällsynt och kräver ett skyndsamt handläggande. Tillståndet kännetecknas av en hastigt tilltagande svullnad och värk i det opererade ögonlocket, synpåverkan kan förekomma. Misstänker man detta, ska kontakt omedelbart tas med kliniken, då snabb bedömning och åtgärd kan behövas. I värsta fall kan snittet behöva öppnas för att det blödande blodkärlet ska kunna åtgärdas. Det finns några anekdotiska fall rapporterade i världen under de senaste 50 åren, där djupa blödningar resulterat i blindhet!

op2

 

 

Operation av Ptos

kompendium13Ptos är en medicinsk term som innebär att en struktur har sjunkit ned till en lägre position. Vanligtvis talar man om ögonlocksptos (se bilden till höger), vilket innebär att själva locket under årens lopp successivt sjunker ned och slutligen skymmer delar av pupillen och därmed ger en tilltagande synpåverkan. Skälet till detta är att den muskelsena som ska lyfta ögonlocket tänjts ut eller släppt i sin infästning ned mot locket. En avancerad ögonlocksptos är givetvis en medicinsk indikation för operation, som utförs i landstingsregi. Ögonlocksptos kan vara ett isolerat tillstånd på ett öga och förekomma helt utan något hudöverskott, men kan även förekomma på båda ögonen i samma utsträckning och vara kombinerat med ett rikligt hudöverskott. Man talar även om ögonbrynsptos: med åren tänjs huden i pannan ut, vilket medför att ögonbrynen sjunker nedåt. Detta tillstånd påverkar inte sällan en operation av ögonlocken: för att helt kunna komma åt ett tillstånd med påtagligt hudöverskott i övre ögonlocken, kan man ibland behöva kombinera den åtgärden med att man i samma seans gör en ögonbrynsplastik: i samma snitt som görs i ögonlocket, lyfter man samtidigt upp ögonbrynet till en lämpligare nivå. En förutsättning för att det ska kunna göras, är att ögonbrynsptosen är tämligen begränsad: ordentligt nedsjunkna ögonbryn kräver ett regelrätt s.k pannlyft: man lyfter upp hela pannan medelst ett snitt uppe i hårfästet eller genom titthålskirurgi. Pannlyft är en åtgärd som inte erbjuds på Majakliniken, utan här hänvisar vi till någon av våra allmänplastikkirurgiska kollegor.

Mål:

Ögonlocksptos: att lyfta upp ett eller båda ögonlocken till en normal och liksidig nivå.
Ögonbrynsptos: att förankra brynen på en något högre nivå, för att dessa inte p.g.a överhäng ska påverka ögonlocken.

Anestesi (bedövning):

Operationen går i allmänhet utmärkt att genomföra i lokalbedövning. Kan kombineras med ytlig sedering (lugnande medicinering).

Inför operationen:

Det finns ett antal olika läkemedel, örter, drycker m.m som påverkar blodets levringsförmåga och därmed tendensen till blödning och blåmärken i samband med operationen. I samband med konsultationsbesöket kommer du att få fylla i ett hälsoschema, där det framgår vilka mediciner och naturläkemedel du tar. Man går då som del av bedömningen igenom din nuvarande medicinska hälsa, men som en tumregel gäller följande: Alla mediciner, hälsokostpreparat och drycker som kan påverka blödningstendensen ska avslutas 10 dagar före operationen:

Trombyl och Waran är blodförtunning.

Ipren, Voltaren, Brufen etc. är smärtstillande preparat i den s.k NSAID-gruppen som ej får tas. Alvedon (paracetamol) går bra.

INGA hälsokostpeparat får tas: Omega-3, ginseng, vitlökspreparat, fiskleverolja etc. etc.

Inga vitaminer

Inget grönt te eller alkohol 3 dagar före operationen.

Du ska givetvis vara helt frisk och välmående då du kommer på operationsdagen: inga former av sjukdomar eller för dig onormala och oväntande psykiskt belastande situationer eller stress bör förekomma i anslutning till operationen. Bättre då att skjuta upp operationen till ett lämpligare tillfälle!

 

Operativ teknik, ögonlocksptos:

Det finns två olika metoder att operera ögonlocksptos: från “insidan” och från “utsidan”. Väljer man att gå från insidan, vänder man på övre locket med ett instrument och anbringar en speciell typ av s.k ptosklämma i bindehinnan/muskulaturen en bit upp på locket. Här avlägsnar man därefter ett vävnadsparti och syr ihop området med en sutur som löser upp sig och försvinner av sig själv. Samma åtgärd görs därefter på andra ögat. En operation från utsidan innebär att man går in i locket via huden. Denna åtgärd är nästan alltid en del av en klassisk ögonlocksplastik, där avsikten är att samtidigt avlägsna ett hudöverskott. Man kan då nämligen använda samma snitt: genom att gå något djupare ned i locket når man broskplattan (“tarsalplattan”) och kan därifrån leta fram den muskelsena som släppt i sin infästning: med tråd som löser upp sig själv, sys senan fast i broskplattan och locket får på så vis den önskade nivån.

Potentiella komplikationer:

I praktiken samma som vid övre ögonlocksplastik, se ovan. Därtill finns ett par potentiella risker: lyfter man upp ögonlock är givetvis målet att båda ögonlocken ska hamna på exakt samma nivå och ha exakt samma kontur. Här kan en läkningsprocess påverka slutresultatet, trots att det under operationen ser perfekt ut: lite mer svullnad på ena ögat jämfört med andra dagarna efter operationen kan göra att det efter läkning kan föreligga en sidoskillnad: är denna oacceptabel kan en liten revidering behöva göras på ena sidan.

Operativ teknik, ögonbrynsptos:

Det finns här ett par metoder som vi använder oss av: det Direkta Lyftet och det Interna Lyftet. Det Direkta Lyftet innebär att vi lägger ett snitt omedelbart ovan ögonbrynet och här avlägsnar ett litet hudparti. Detta snitt slutes därefter med några djupa stygn som löser upp sig själv och därefter hudsuturer som man avlägsnar efter c:a 10 dagar. Denna typ av operation kan göras helt fristående, om det endast är ögonbrynen som har sjunkit ned. Den andra varianten, det Interna Lyftet, görs alltid såsom en del av en övre ögonlocksplastik, beskrivet här ovan. Detta pga att man utnyttjar samma snitt: via snittet i övre ögonlocket kan man nå upp till vävnaderna under ögonbrynet, och med några stygn förankra dessa på en något högre nivå. Resultatet blir att brynen kommer upp en liten bit, vilket ger en reduktion av hudöverskottet på ögonlocket

Potentiella komplikationer:

I praktiken samma som vid övre ögonlocksplastik, se ovan. Därtill finns ytterligare ett par potentiella risker: lyfter man upp ögonbrynen är givetvis målet att båda brynen ska hamna på exakt samma nivå och ha exakt samma kontur. Här kan en läkningsprocess påverka slutresultatet, trots att det vid operationen ser perfekt ut: lite mer svullnad på ena ögat jämfört med andra dagarna efter operationen kan göra att det efter läkning kan föreligga en sidoskillnad: är denna oacceptabel kan en liten revidering behöva göras på ena sidan.
Vidare kan man under 8-12 veckor efter operationen uppleva en reducerad rörlighet i ögonbrynet. Detta normaliseras i allmänhet därefter.

 

flowerfield

 

 

Operation av undre ögonlock

Olika namn – snarlik operation:

Undre ögonlocksplastik, blefaroplastik, transkonjunktival blefaroplastik, transkutan blefaroplastik, kosmetisk ögonlocksplastik

Mål:

En eller flera av följande: att återfå spänsten i undre ögonlocken, som med åren blivit förslappade och sjunkit ned. Att avlägsna hudöverskott från undre ögonlocken, ibland i kombination med avlägsnande av buktande överskottsfett. Att omforma en störande kontur, som ibland kan vara framträdande.

Anestesi (bedövning):

Operationen går i allmänhet utmärkt att genomföra i lokalbedövning. Bör kombineras med ytlig sedering (lugnande medicinering)).

Inför operationen:

Det finns ett antal olika läkemedel, örter, drycker m.m som påverkar blodets levringsförmåga och därmed tendensen till blödning och blåmärken i samband med operationen. I samband med konsultationsbesöket kommer du att få fylla i ett hälsoschema, där det framgår vilka mediciner och naturläkemedel du tar. Man går då som del av bedömningen igenom din nuvarande medicinska hälsa, men som en tumregel gäller följande: Alla mediciner, hälsokostpreparat och drycker som kan påverka blödningstendensen ska avslutas 10 dagar före operationen:

Trombyl och Waran är blodförtunning.

Ipren, Voltaren, Brufen etc. är smärtstillande preparat i den s.k NSAID-gruppen som ej får tas. Alvedon (paracetamol) går bra.

INGA hälsokostpeparat får tas: Omega-3, ginseng, vitlökspreparat, fiskleverolja etc. etc.

Inga vitaminer

Inget grönt te eller alkohol 3 dagar före operationen.

Du ska givetvis vara helt frisk och välmående då du kommer på operationsdagen: inga former av sjukdomar eller för dig onormala och oväntande psykiskt belastande situationer eller stress bör förekomma i anslutning till operationen. Bättre då att skjuta upp operationen till ett lämpligare tillfälle!

Operativ teknik:

En operation av de undre ögonlocken kan se mycket varierande ut, beroende på vad det är som ska åtgärdas. Rör det sig endast om ett buktande fettöverskott? Finns det ett hudöverskott? Finns det en förslappning av ligamenten i undre locken? Är det ett konturproblem? Beroende på vad det rör sig om, kan operationerna göras på något av följande sätt:

Alternativ 1: Transkonjunktival blefaroplastik
Om det endast rör sig om ett buktande fettöverskott, är det lämpigt att göra en s.k transkonjunktival blefaroplastik. Operationen inleds med att bedövande ögondroppar droppas på ögonen och ett par skyddande kontaktlinser läggs på ögonen. Lokalbedövning injiceras på olika lokalisationer i undre locket. På insidan av ögonlocket, 7-8 mm nedom ögonlockskanten, gör man ett snitt i bindehinnan i ögonlockets hela sträckning. Genom detta snitt kan man leta sig nedåt i ögonlocket, där man finner de tre fettkuddar som fyller ut undre locket. Här kan operatören välja ett par olika förfaranden: är fettöverskottet betydande, kan detta nu avlägsnas kudde för kudde. Är det ett litet fettöverskott, men mer av ett störande konturproblem i undre locket, är det istället möjligt att omfördela fettet för att på så vis få en mer önskvärd kontur. En omfördelning av fettet kan innebära att en eller några hudsuturer knytes synligt på huden under en vecka innan de avlägsnas.

Fördelar:
Inget synligt snitt finns i huden
Mer exakt reduktion av fettöverskottet
Mindre blödningar, mindre ”blåöga”
En säkrare operation om det är opererat tidigare
Liten risk för komplikationer

Alternativ 2: Transkutan blefaroplastik:
Operationen inleds med att bedövande ögondroppar droppas på ögonen och ett par skyddande kontaktlinser läggs på ögonen. Lokalbedövning injiceras på olika lokalisationer i undre locket. Operationen är därefter helt smärtfri. Med kniv läggs ett snitt omedelbart nedom ögonfransarna i undre lockets hela sträckning, varefter kan huden lösas på ett begränsat område. Det förväntas blöda lite från små blodkärl i området, och patienten hör regelbundet ett svagt pipande ljud, då kirurgen aktiverar en brännpincett: en liten pincett som han kan nypa och med elektricitet bränna på kärl, vilket får till följd att blödningen upphör. Föreligger ett buktande fettöverskott, kan man nu avlägsna detta: från en, två eller samtliga tre fettkuddar. Om undre locket uppvisar en distinkt förslappning, som det ofta gör när man kommit upp lite i åren, finns det olika metoder att korrigera detta. Vilket bör göras, då förslappningen innebär att locket sjunker ned med både kosmetiska och funktionella konsekvenser. Flera djupa stygn med fästning mot benhinnan ger muskulatur och undre lock en bra stadga. Operationen avslutas med att överskottshud klipps bort och snittet slutes med ett antal stygn. Dessa stygn avlägsnas efter en vecka. Därefter utförs exakt samma åtgärd på andra ögat: operationen utförs således alltid på båda ögonlocken i en och samma seans.

Fördelar:
Metoden innebär en möjlighet att avlägsna såväl fett- som hudöverskott i undre locket.

Nackdelar:
Ett mycket diskret ärr i huden efter snittet.
Längre operationstid
Längre återhämtningstid jämfört den transkonjunktivala metoden, se ovan.
Något högre risk för komplikationer, se nedan.

Efter operationen:

För att påskynda läkningen, reducera tendensen till svullnad i operationsområdet och minimera risker finns några förhållningsrekommendationer efter operationen:

Träning: Under första 2 dygnen: ingen aktivitet alls, därefter långsamma promenader och allmänt stillsamt leverne till dag 7. Dag 8-14: vardagsaktiviteter, ej pulshöjande/svettig. Från dag 15: full aktivitet.

Blodförtunning: vänta en vecka innan du påbörjar behandling med blodförtunnande mediciner, se “Inför operationen” här ovan.

Kylande behandling: Under de första 48 timmarna efter operationen kan man effektivt reducera tendensen till svullnad/missfärgning genom att applicera en kylmask så kontinuerligt som det är möjligt: åtminstone 30-minuterspass för att få en god effekt. Högläge med en extra kudde på nätterna.

Övrigt: De flesta är tämligen representabla 21-28 dagar efter operationen, ibland med lite täckande make-up. Vissa upplever att det under 1-2 veckor efter operationen känns skönt att droppa receptfria, smörjande ögondroppar i ögonen vid behov. Under 3 månader efter operationen bör man inte utsätta ärren för kraftig solexponering, då de därigenom kan bli mer framträdande : tänk på att applicera solskyddsfaktor/bära solhatt!

Potentiella komplikationer:

I praktiken samma som vid övre ögonlocksplastik, se ovan. Därtill upplever man inte sällan under 3-6 veckor en ömhet då man trycker på benet ute i ögonvrån. Detta kommer sig av den djupa förankring som man medelst en eller flera stygn ofta gör av undre ögonlocket ner mot benhinnan, för att återge locket en förlorad spänst. Detta räknar man inte som en komplikation, utan som en form av lite utdragen läkning. Vidare innebär en eventuell reduktionen av buktande fettkuddar möjligheten att man avlägsnar 1) för lite 2) lagom eller 3) för mycket. Tar man bort för mycket fett ger detta ett klart mer negativt kosmetiskt slutresultat, jämfört med om man tar bort antytt för lite: således siktar man under operationen på att fettreduktionen ska vara aningen i underkant, för att inte riskera att reducera för mycket.
Beträffande beskrivna Alternativ 2 här ovan: Transkutan blefaroplastik: i praktiken innebär denna metod att c:a 91 % av patienterna läker utmärkt utan några som helst komplikationer. 1% kan ha en lite utdragen läkningsperiod, uppåt 4-6 veckor, då det finns behov av lite smörjande ögondroppar, innan det helt återhämtat sig. Ytterligare 7% kräver någon form av korrigerande re-operation av mycket begränsat slag. Det kan röra sig om en liten bindvävsknuta som kan uppstå i anslutning till ett stygn, ett icke resorberbart stygn (ett djupt stygn som inte löser upp sig) som inte syns men som patienten känner och önskar avlägsnad etc. Återstående, (mindre än 1 %) kan behöva en lite mer omfattande korrigering i operationsområdet; har man en tendens att läka med stramhet och dragningar i bindväven, kan man exempelvis behöva strama åt ögonlocket ytterligare för att det ska få det önskade slutresultatet.

kompendium_botox_2

Botox

kompendium_botoxAnvändandet av Botox (Vistabel®) som kosmetiskt preparat kan knappast ha undgått någon. Från ett i början snävt användningsområde inom sjukvården för att reducera ofrivilliga ryckningar i muskulatur, har Botox idag fått en global spridning inom det kosmetiska området, då det har visat sig att givet i låga doser ha en förmåga att ta bort rynkor varhelst man så önskar.
Rynkor och veck i huden bildas oundvikligen med tiden. Det är en del av åldrandet. Dessa kan uppfattas som vackra och tilltalande i vissa fall, men kan på olika lokalisationer ge en signal om oro, stress och tidigt åldrande. Krämer i all ära, men ska man effektivt behandla bort dessa rynkor väljer man istället Botox (Vistabel®).
Botox är ett renat protein som injiceras i små volymer i ansiktsmusklerna för att få dem att slappna av. Den fulla effekten av behandlingen kommer inte direkt, utan först efter 5-10 dagar och håller därefter i sig i c:a 4 månader. Notera att behandlingen är helt reversibel och måste således repeteras regelbundet för en bestående effekt.

Inför en behandling:

Det finns ett antal olika läkemedel, örter, drycker m.m som påverkar blodets levringsförmåga och därmed tendensen till blödning och blåmärken i samband med botoxinjektionerna. I samband med konsultationsbesöket kommer du att få fylla i ett hälsoschema, där det framgår vilka mediciner och naturläkemedel du tar. Man går då som del av bedömningen igenom din nuvarande medicinska hälsa, men som en tumregel gäller följande: Alla mediciner, hälsokostpreparat och drycker som kan påverka blödningstendensen bör avslutas 10 dagar före en behandling:

Trombyl och Waran är blodförtunning.

Ipren, Voltaren, Brufen etc. är smärtstillande preparat i den s.k NSAID-gruppen som ej får tas. Alvedon (paracetamol) går bra.

INGA hälsokostpeparat får tas: Omega-3, ginseng, vitlökspreparat, fiskleverolja etc. etc.

Inga vitaminer

Inget grönt te.

Potentiella komplikationer:

Det existerar inget läkemedel som är lika väldokumenterat som Botox (Vistabel®): i över 4000 vetenskapliga publikationer har effekter, biverkningar och användningsområden avhandlats. Sammanfattningsvis får man kalla Botox ett effektivt läkemedel med mycket begränsade biverkningar som generellt kan sägas vara milda och helt övergående. Det mest uppenbara är risken för blåmärken av stickblödningar, eftersom preparatet injiceras med en mycket fin nål. Vidare finns risken för en oönskad diffusion (spridning) av läkemedlet till en angränsande struktur: exempel på detta vid behandling i ögonregionen är att övre ögonlocket faller ned och man får en övergående s.k ptos under ett antal veckor. Detta är ovanligt vid en korrekt given behandling avseende lokalisation och dosering. Då man behandlar rynkor i pannan kan det hända att den önskade effekten (d.v.s att rynkorna försvinner) med den avslappning som det innebär resulterar i att ögonbrynen lägger sig på en något lägre nivå. Man kan då ibland justera detta med ytterligare botoxinjektioner i angränsande muskelpartier, annars får man invänta att behandlingseffekten klingar av. På vissa lokalisationer kan man ha som mål att inte paralysera, utan endast reducera, en muskels aktivitet. Då doseringen av Botox är individuell, finns det då risken att man lägger sig något för högt i doseringen och då inte får det exakt önskade resultatet; i dessa fall får man invänta att effekten klingar av och vid framtida behandlingar lägga en lägre dos och därmed uppnå optimalt resultat. Avslutningsvis existerar det sällsynta överkänslighetsreaktioner mot Botox, som kan behöva behandlas med etablerade medicinska insatser, vilka givetvis finns tillgängliga på MajaKliniken.

 

 

Fillers

Volymersättning med kroppens eget material!kompendium_filler

Man skiljer mellan två olika sorters rynkor: de dynamiska och de statiska. De dynamiska orsakas av muskelaktivitet och behandlas bäst med Botox (Vistabel®), se ovan. De statiska rynkorna orsakas av volymförlust i huden som bäst behandlas med s.k Fillers.
Sedan 20 år tillbaka finns det en hel rad olika fillers på marknaden, vars syfte är att ge huden tillbaka förlorad volym och därmed reducera rynkor och veck. På Majakliniken använder vi oss av Juvéderm ULTRAs produktserie med injicerbara geler baserad på hyaluronsyra, som är en bindvävssubstans som finns naturligt i vår hud och har en starkt vattenbindande förmåga, vilket ger volym till huden.
Det finns goda skäl till varför fillers baserade på just hyaluronsyra är den utan jämförelse mest använda typen av fillers: den har funnits på marknaden i snart 15 år med miljontals framgångsrika behandlingar, substansen är kroppsegen med mycket sällsynta allergiska reaktioner och andra komplikationer. Därtill absorberas hyaluronsyran efter 6-18 månader, vilket har en positiv och en negativ konsekvens: det negativa är att substansen måste fyllas på regelbundet för bästa resultat. Det positiva är att ingen kirurgisk åtgärd krävs för att avlägsna en volymökning som man av någon anledning inte är nöjd med efter några år.
Juvéderm ULTRA injiceras med en mycket tunn nål direkt in under huden till önskat resultat har uppnåtts. Det kan sticka till och spänna lite under behandlingen, men då Juvéderm ULTRA innehåller bedövningsmedlet lidokain blir hela injektionsprocessen en mer behaglig upplevelse. Det händer ibland att man får små stickblåmärken, inte sällan en viss rodnad och svullnad som kan sitta i någon dag. Undantaget är behandlingen av läppar då man nästan alltid får en svullnad som kan sitta i lite längre, 3-5 dagar. Resultatet efter en behandling syns omedelbart.
Efter behandlingen ska man inte på 48 timmar massera och trycka på det behandlade området, dricka alkohol och inte heller utsätta sig för onormal värme såsom ett bastubad.

Potentiella komplikationer:

En filler kan i något enstaka fall ge knutor och ojämnheter i det behandlade området. Dessa kan försvinna spontant, men kräver ibland en kompletterande behandling med en injektion för att helt försvinna. Vidare kan man i ovanliga fall få en infektion efter en behandling; detta visar sig genom att man noterar en tilltagande rodnad och ömhet där fillern är injicerad. Detta bör omgående behandlas med antibiotika och du ska då snarast kontakta kliniken. Med genomförd antibiotikabehandling försvinner besvären.

I exceptionellt sällsynta fall (några fall i världen per år)  kan en injicerad filler trycka på ett blodkärl och därigenom åstadkomma en cirkulationsstörning. Detta noteras omgående inom några minuter och kräver akut behandling med en filler-lösande medicinering som alltid finns tillgänglig på kliniken!

 

 flowerfield