Majakliniken logo

Bildexempel

Under rubriken Bildexempel hittar du före-efter-bilder på operationer av övre och undre ögonlock samt olika injektionsbehandlingar. Här hittar du även beskrivande bilder på olika sjukdomstillstånd i ögonregionen, grupperade i prisgrupperna A-C.