Majakliniken logo

Boka besök

Allt börjar med ett kostnadsfritt läkarbesök.

Mycket av det du behöver veta om våra kirurgiska och medicinska behandlingar står att läsa om under rubriken Behandlingar här ovan: kirurgisk teknik, möjligheter, begränsningar och även eventuella komplikationer. När du känner att du tagit del av vår information, är det dags att boka ett konsultationsbesök.

Konsultationsbesöket hos dr Olle Liss tar 45-60 minuter. Besöket inleds med att du får fylla i ett hälsoschema där du redovisar relevant information om dig själv, såsom tidigare och aktuella sjukdomar, pågående medicinering, allergier etc. Läs formuläret genom att klicka här, varefter du blir fotograferad i olika bildvinklar, se exempel genom att klicka här! Därefter diskuterar vi vad som är lämpligaste behandlingen i just ditt fall och du får en prisuppgift vad denna kostar. Efter avslutat besök kan du sedan i lugn och ro bestämma dig för hur du vill göra: det finns självfallet inga krav eller åtaganden: besöket är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Före inbokning av operationen ska ett Patientkontrakt skrivas under av båda parter, läs detta genom att klicka här, och den fulla behandlingsavgiften vara erlagd senast 10 dagar före operationen.

Allt börjar med ett kostnadsfritt läkarbesök!