Majakliniken logo

Enklare ingrepp

Kosmetiska eller medicinska problem?

Under rubriken Enklare Ingrepp har vi samlat två olika kategoriers operationer: den ena kategorin är förändringar i ögonregionen av enklare kosmetisk karaktär: vaglar, vårtor, talgcystor, födelsemärken etc. Den andra kategorin är de patienter som står i landstingsköer för ett ögonplastikkirurgiskt ingrepp runt om i landet p.g.a ett reellt medicinskt problem. Det kan röra sig om hängande ögonlock som påverkar synen, ett felroterat ögonlock som skaver mot ögat, stopp i tårkanalen m.m.

Vi opererar båda dessa kategorier, men det är viktigt att notera att Majakliniken är helt privat utan några knutna landstingsavtal. Detta innebär dels att vi inte gör s.k vårdgarantioperationer, dels att du själv måste finansiera alla ingrepp.

De enklare ingreppen är indelade i tre olika priskategorier; A,B och C. Vilken kategori tillhör du? Under rubriken “Bildexempel” här ovan finner du fotografier på hur de vanligaste förändringarna grupperas, priserna finner du i vår prislista under rubriken Behandlingar här ovan.