Majakliniken logo

Om kliniknamnet

Ett namn med tradition!

Sedan mer än 200 år tillbaka i tiden firas en unik tradition på Gettorget i centrala Falun: istället för den traditionella Valborgsmässoelden på sista april, hälsar man våren kommen genom att resa “Maja på Gettorget”: torgets flaggstång utsmyckas till en majstång, men med den kvinnliga figuren “Maja” i sin övre del. Med vårt läge vid Gettorget med dess över 200-åriga tradition föll sig namnvalet tämligen naturligt: MajaKliniken!

(Dalarnas museum:s bildarkiv, foto: Albin Hedling, 1945)