Majakliniken logo

Övre och nedre ögonlock

Övre ögonlocken:

Med åren får vi alla ett mer eller mindre uttalat hudöverskott i de övre ögonlocken. Hos vissa individer blir detta klart besvärande i relativt ung ålder. Detta är ibland kombinerat med att den sena som lyfter det övre ögonlocket tänjs ut, vilket ger en s.k ptos: locket sjunker ned och skymmer delvis pupillen.
Resultatet blir att vi ser trötta och utarbetade ut, det blir svårt att applicera make-up och vi känner oss äldre än vi är.

Kirurgiskt åtgärdas detta i lokalbedövning i en operation som i princip alla upplever såsom enkel och okomplicerad, utförd även utan lugnande premedicinering. För att sätta dig in i detaljerna kring operationen, läser du lämpligen kompendiet “Allt du vill veta” under rubriken Behandlingar här ovan.

Nedre ögonlocken:

I likhet med de övre ögonlocken, dyker det med åren upp flera olika förändringar även i de undre ögonlocken: ligamenten tänjs ut, vi ser ett överkott av hud och ibland även ett buktande fettöverskott.

Kirurgiskt tar detta något längre tid, om såväl ligament som hud- och fettöverskott ska åtgärdas, men operationen görs utmärkt i lokalbedövning kombinerat med lugnande premedicinering. För att sätta dig in i detaljerna kring operationen, läser du lämpligen kompendiet “Allt du vill veta” under rubriken Behandlingar här ovan.

Om du klickar här nedan på Ögonplastikkirurgi – Video, så får du ytterligare värdefull information om våra kirurgiska behandlingar.