Majakliniken logo

Btx

Botulinumtoxin -en av världens mest använda kosmetiska preparat.

Användandet av botulinumtoxin som kosmetiskt preparat kan knappast ha undgått någon, kända under namn som Btx, Vistabel, Azzalure, Dysport m.fl. Från ett i början snävt användningsområde inom sjukvården för att reducera ofrivilliga ryckningar i muskulatur, har botulinumtoxin idag fått en global spridning inom det kosmetiska området, då det har visat sig att givet i låga doser ha en förmåga att ta bort rynkor varhelst man så önskar.

Rynkor och veck i huden bildas oundvikligen med tiden. Det är en del av åldrandet. Dessa kan uppfattas som vackra och tilltalande i vissa fall, men kan på olika lokalisationer ge en signal om oro, stress och tidigt åldrande. Krämer i all ära, men ska man effektivt behandla bort dessa rynkor väljer man istället botulinumtoxin

Botulinumtoxin är ett renat protein som injiceras i små volymer i ansiktsmusklerna för att få dem att slappna av. Den fulla effekten av behandlingen kommer inte direkt, utan först efter 5-10 dagar och håller därefter i sig i c:a 4 månader. Notera att behandlingen är helt reversibel och måste således repeteras regelbundet för en bestående effekt.

Botulinumtoxin är ett läkemedel som är väldokumenterat som i över 4000 vetenskapliga publikationer, där effekten, biverkningar och användningsområden avhandlats. Sammanfattningsvis får man kalla botulinumtoxin ett effektivt läkemedel med mycket begränsade biverkningar som generellt kan sägas vara milda och helt övergående. Exempelvis finns det alltid risk för blåmärken av stickblödningar, eftersom preparatet injiceras med en mycket fin nål.

Om du klickar här nedan på Btx – Video, så får du ytterligare värdefull information om injektionsbehandlingar med botulinumtoxin.