Hoppa till huvudinnehållet

Certifierad klinik

Majakliniken är den första kliniken i mellansverige med en fullt certifierad läkare inom estetiska injektionsbehandlingar. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med estetiska muskelavslappnande injektioner (BTX) och fillers. Dessa behandlingar har alltid varit viktiga komplement, eller alternativ, till våra operationer.

Estetiska injektionsbehandlingar – en tillbakablick 

Estetiska injektionsbehandlingar har tyvärr till stor del varit en oreglerad verksamhet, både i Sverige och internationellt. Läkare, sköterskor och tandläkare med begränsad kunskap och träning, har haft tillgång till och kunnat behandla med muskelavslappnande injektioner (BTX) och fillers. 

Inga krav har förelegat gällande djupgående anatomiska kunskaper, kännedom om biverkningar och komplikationshantering. Det har inte heller förekommit förpliktelse att endast använda vetenskapligt väldokumenterade preparat, genomgå kontinuerliga fortbildningar och 24/7-timmars nåbarhet efter genomförda behandlingar. Som förväntat har detta resulterat i ett antal mer eller mindre allvarliga tillbud och komplikationer för kunder runt om i världen.

Etableringen av Estetiska Injektionsrådet

Det var med stor tillfredsställelse som vi 2015 noterade etablerandet av Estetiska Injektionsrådet; en sammanslutning av fristående specialister som representerar olika branschorganisationer inom plastikkirurgi och estetisk injicering, med mål att öka skyddet för den enskilde patienten som genomgår en estetisk injicering.

Mellansveriges första certifierade läkare inom estetiska injektionsbehandlingar finns på Majakliniken 

För Majakliniken innebar certifieringen inte några nya rutiner, arbetsmetoder eller vidareutbildningar. De nya krav som Estetiska Rådet sammanställde, har alltid varit en självklar del i klinikens sätt att arbeta och resonera. Våra kunders trygghet och välbefinnande har alltid stått i centrum i vår verksamhet.

Certifieringen innebar däremot att dr Liss blev den första läkaren i mellansverige som nådde denna nya nivå på officiell ackreditering.

Frågor eller funderingar? Kontakta oss!