Majakliniken logo

Certifierad klinik

MajaKliniken blir första kliniken i mellansverige med en fullt certifierad läkare inom estetiska injektionsbehand- lingar!

På MajaKliniken har vi många års erferenhet av att arbeta med estetiska injektioner med botulinumtoxin (btx) och fillers. Dessa behandlingar har alltid varit viktiga komplement, eller alternativ, till våra operationer.

Estetiska injektionsbehandlingar har tyvärr varit en i stora delar oreglerad verksamhet, i Sverige och Internationellt. Läkare, sköterskor och tandläkare med endast begränsade kunskaper och träning har haft tillgång till och kunnat behandla med Botulinumtoxin och Fillers. Inga krav på djupgående anatomiska kunskaper, kännedom om biverknigar och komplikationshantering, förpliktelse att använda endast vetenskapligt väldokumenterade preparat, kontinuerliga fortbildningar, minsta årliga behandlingskvot, 24/7-timmars nåbarhet efter genomförda behandlingar, skriftliga examina etc har förelegat.

Detta oreglerade behandlingsområde har därför många gånger resulterat i komplikationer som har drabbat kunder runt om i världen. Det är därför med stor tillfredsställelse som vi noterar etablerandet av Estetiska Injektionsrådet; en sammanslutning av fristående specialister som representerar olika branschorganisationer inom plastikkirurgi och estetisk injicering. Estetiska injektionsrådets målsättning är att öka skyddet för den enskilde patienten som genomgår en estetisk injicering.

För MajaKlinien har certifieringen inte inneburit nya rutiner, arbetsmetoder eller vidareutbildning; de krav som Estetiska Rådet nu har sammanställt, har alltid varit en självklar del av klinikens sätt att arbeta och resonera. Våra kunders trygghet och välbefinnande har alltid stått i centrum.

Certifieringen 2015 innebär däremot att Dr Liss blir den första läkaren i mellansverige (se kartan) som når denna nya nivå på officiell ackreditering inom estetisk injektionsbehandling.

Läs mer om Estetiska Injektionsrådet på deras hemsida genom att klicka här!